POSTĘPOWANIE LECZNICZE W GUZACH PROLAKTYNOWYCH

Na podstawie doświadczenia innych autorów oraz własnych, proponujemy następujący schemat postępowania leczniczego w guzach prolaktynowych (p. tab. 2):

– 1) ustalenie rozpoznania na podstawie tomografii komputerowej oraz oznaczeń stężenia prolaktyny w surowicy krwi w warunkach podstawowych i po pobudzaniu tyreoliberyną oraz metoklopramidem,

– 2) podjęcie leczenia bromokryptyną w zwiększanych dawkach 1,25- -7,5 mg/24 h, podobnie jak w leczeniu hiperprolaktynemii czynnościowej,

– 3) wykonanie kontrolnej tomografii komputerowej głowy po 2-3-mie- sięcznym okresie leczenia,

– 4) dalsze postępowanie zależne od wyniku badania – jeśli badanie to- mograficzne wskazuje na zmniejszenie się guza, kontynuacja leczenia w dotychczasowej dawce do 1 roku w przypadku braku zmian wielkości guza – kontynuacja leczenia w większej dawce (15 mg/24 h) przez

Kontrolne badanie tomograficzne po upływie 2-3 miesięcy dalsze 6 miesięcy, w przypadku powiększania się guza, niezwłoczne leczenie operacyjne,

– 5) ponowne kontrolne badanie tomograficzne.

Jeśli po rocznym okresie leczenia guz wykazuje regresję, należy kontynuować leczenie przez następny rok. Brak zmian wielkości guza po rocznym okresie leczenia, a zwłaszcza cechy ekspansji guza, są wskazaniem do leczenia operacyjnego. W przypadku skutecznego leczenia bro- mokryptyną, można podjąć próbę odstawienia leku po upływie 2 lat leczenia. Leczenie należy niezwłocznie podjąć ponownie, jeśli wystąpią oznaki reekspansji guza. Ostatnio firma Sandoz wprowadziła preparat bro- mokryptyny o przedłużonym działaniu do podawania pozajelitowego (Parlodel LAR). Preparat ten zastosowano z powodzeniem w leczeniu guzów prolaktynowych prawdopodobnie zastąpi on w leczeniu tych guzów doustny preparat bromokryptyny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>