PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE A WŁAŚCIWOŚCI CZŁOWIEKA CZĘŚĆ 2

Jak wskazały na to już w łatach dwudziestych eksperymenty Davisa (1928), również człowiek w początkowym okresie życia może dysponować takimi możliwościami, gdy chodzi np. o wybór właściwego pokarmu. Wiele małych dzieci jest w stanie dobrać sobie z różnych składników takie menu, jakie najbardziej odpowiada aktualnemu zapotrzebowaniu ich ustroju. Niewielki jednak trening społeczny wystarcza, aby dziecko nie tylko utraciło zdolność wyboru tego, co mu jest potrzebne, ale nawet zaczęło realizować zachowania całkowicie sprzeczne z jego potrzebami, odmawiając przyjmowania pokarmu lub też wybierając tylko niektóre, najmniej potrzebne składniki pokarmowe. Dzieje się tak wskutek uczenia się.

To samo uczenie się, które spowodowało, że zwierzęta wyższe zdobyły tak wysoki poziom elastyczności w przystosowaniu się do zmiennych warunków środowiska bez konieczności zmian budowy swojego organizmu, równocześnie pozbawia je możliwości wykorzystywania doświadczenia gatunku. Jako drastyczny przykład może tu służyć eksperyment Scot- ‘ ta i Vemeya (1949), którzy wykazali, że jeśli szczur prawidłowo wybierający pokarm z deficytową w jego organizmie witaminą B zostanie wyuczony, że witamina B zawsze znajduje się w pokarmie pachnącym lukrecją, traci zdolność do instynktownego wyboru pokarmu zawierającego witaminę B, wybiera już tylko pokarm posiadający zapach lukrecji i nawet w stanie ostrej awitaminozy nie potrafi dokonać prawidłowego wyboru.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>