Rak trzonu macicy

Rak trzonu macicy jest chorobą o wicie mriej pospolitą niż rak szyjki macicy. Stanowi on około ro% ogólnej liczby przypadł ów raka tego narządu, gdyż należy przyjąć, że na ro przypadł ów raka szyjki wypada przeciętnie r przypadek raka trzonu. Nowotwór ten rozwija się przeważnie u osób o jakieś 8-io lat starszych niż chore na raka szyjki, albowiem ulegają mu zwykle kobiety już po przekwitar.iu, między 50 a 60 rokiem życia, przy czym stosunkowo często (w około 20% przypadków) są to kobiety, które nie rodziły. Rak trzonu powyżej siedemdziesiątego roku życia należy do rzadkości, a poniżej czterdziestego raczej do wyjątków.

Czynniki, które zdają się wpływać sprzyjająco na rozwój raka szyjki macicy, nie odgrywają żadrej roli w etiologii raka trzonu. Ponieważ rak może się rozwijać w trzonie macicy (jak i w jej szyjce), który był uprzednio siedzibą mięśniaka, nie jest rzeczą dziwną, -że w 2-3% przypadł ów operacyjnego usunięcia macicy z powodu mięśniaka stwierdzamy w niej iównież raka. Niektóre statystyki zdają się świadczyć, że zdarza się to częściej w przypadkach raka trzoru ńiż szyjki maciey. Tłumaczy się to poniekąd częstszym występowaniem mięśnialów u kobiet, które nie rodziły lub rodziły tylko raz. U wicloiódek, u kló- rych pojawienie się mięśr.ialów macicy należy do rzadkości, a które natomiast częściej zapadają na raka szyjki macicy niż kobiely bezdzietne, połączenie raka trzoru macicy z mięśniakami należy do przypadlów wyjątkowych.

Czasami – ale są to zjawiska niezbyt często spostrzegane – dochodzi do rozwoju raka na powstałym już przedtem w jamie macicy polipie śluzowym (wspomniano o tym w odpowiednim rozdziale).

Anatomia patologiczna. Rak trzonu macicy wychodzi z błony śluzowej i to albo z nabłonka wyścielającego jej jamę, albo też z nabłonka gruczołów. Zależnie od sposobu szerzenia się rozióżniamy dwie postacie raka trzonu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>