Rozmaite dolegliwości i powikłania

Wpływ ciąży na zawartość przepuklin może być dodatni, jeśli rosnąca macica wyciągnie za sobą z worka przepuklinowego znajdujące się w nim narządy. Czasami jednak przychodzi do pogorszenia się stanu chorobowego wskutek wzrostu ciśnienia śródbrzusznego, które przyczynia się do poszerzenia worka przepuklinowego.

Zrosty. Zrosty pooperacyjne między powłokami i narządami jamy brzusznej trafiają się bardzo często. Jak dotąd nie udało się jednak ustalić żadnych prawideł, które by wyjaśniały ich powstawanie. Wprawdzie mechaniczne i chemiczne drażnienie jelit, sieci, rany w powłokach itd., niedostateczne pokrycie otrzewną kikutów po usuniętych narządach oraz nieodpowiednie zaopatrzenie krwawiących naczyń wpływają w dużym stopniu na ich tworzenie się, nie ulega jednak wątpliwości, że zrosty otrzewnowe powstają nawet przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności – tak samo jak może ich nie być mimo istnienia wspomnianych wyżej niekorzystnych warunków.

Wytworzenie się zrostów po zabiegach operacyjnych może przyprawiać czasem chorą o rozmaite dolegliwości (bóle) i powikłania (ileus, zwężenie jelit). Z licznych spostrzeżeń należy wnosić, że zrosty z jelitami powodują mniejsze dolegliwości niż zrosty powłok z siecią. Najboleśniejsze są zrosty sieci z otrzewną ścienną miednicy. Wywołują one niekiedy tak silne bóle, że zmuszają do ponownego otwarcia jamy brzusznej i ich operacyjnego rozdzielenia, jakkolwiek zabieg ten nie zawsze daje dobre wyniki wobec skłonności do powtórnego tworzenia się zrostów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>