Wskaźniku umieralności Dzieci na GRUŹLIę

-0 wskaźniku umieralności z gruźlicy decydują zasadniczo 2 składowe:

– 1) umieralność podstawowa, czyli umieralność ludzi pozostających w dobrych warunkach materialnych, i 2) umieralność dodatkowa, powodowana złymi warunkami ekonomicznymi. W krajach gospodarczo zaniedbanych wskaźnik umieralności z powodu gruźlicy jest wysoki. W miarę poprawy stanu ekonomicznego wskaźnik ten opada do punktu krytycznego, poniżej którego nie schodzi przy dalszym podnoszeniu stopy życiowej społeczeństwa. Dalsze obniżenie wskaźnika stało się możliwe z chwilą wprowadzenia nowych form walki z gruźlicą pod postacią masowych szczepień BCG oraz leczenia chemoterapeutycznego i antybiotykami.

Zajmując się sprawą liczby zgonów z powodu gruźlicy musimy jeszcze zdać sobie jasno sprawę z przewlekłego przebiegu choroby

– 1 pamiętać, że chociaż chorzy nie wymierają na gruźlicę w okresie najbliższych dni czy tygodni po zachorowaniu, to jednak odsetek tych zgonów w porównaniu z zakażeniem jest najwyższy ze znanych chorób zakaźnych. Odsetek ten obliczony dla gruźlicy płuc wynosił po 1-0 latach spostrzegania 8-0 (Bmeuning).

Niezależnie od liczby bezwzględnej niezmienny pozostaje stosunek zgonów z gruźlicy do poszczególnych grup wieku. Gdybyśmy zanalizowali poszczególne okresy życia ludzkiego, to okazałoby się, że największa umieralność przypada na pierwsze 5-lecie oraz na trzecie

– 5- lecie. W pierwszym 5-leciu (1—5 lat życia) większość zgonów przypada na pierwsze 3 lata, a głównie na okres niemowlęcy. Ilustrują to poniższe zestawienia.

Liczba zgonów z gruźlicy zależna od czasu zakażenia przedstawia się następująco (wg Wallgrena):

Trzecie 5-lecie (1-0—15 lat życia) jest najgroźniejsze dla dziewcząt, w tym bowiem okresie aż % wszystkich zgonów dziewcząt przypada na gruźlicę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>