WYNIKI TESTÓW LABORATORYJNYCH

Informacje o niektórych lekach podejrzanych o działanie kancerogenne, głównie na podstawie kazuistycznych doniesień klinicznych oraz badań na zwierzętach, ograniczonych jednak zazwyczaj do jednego gatunku lub z innych przyczyn uznanych za niepełne, zestawiono w tab. 10,1. Wszystkie te leki, wg kryteriów zaproponowanych przez IARC [35, 74], należą do substancji, odnośnie do których dotychczas nie ma wystarczających dowodów działania kancerogennego.

Poza lekami zestawionymi w tab. 10.1, jest jeszcze dość liczna grupa leków podejrzanych o działanie kancerogenne z różnych, często tylko pośrednich przesłanek. Stan badań dotyczących kilku takich leków, ze względu na ich szerokie i długotrwale stosowanie, wymaga uzupełniającego omówienia.

W ostatnich lalach rozwinęła się obszerna dyskusja wokół problemu, czy stosowanie rezerpiny przez dłuższe okresy związane jest z ryzykiem

Nazwa leku Sugestie dotyczące działania kancerogennego u ludzi Wyniki badań na zwierzętach doświadczalnych Wyniki testów laboratoryjnych

Dapson Sugerowano zwiększoną zachorowalność na nowotwory u chorych leczonych z powodu dermatitis herpetilormis. Nie potwierdzono tego w badaniach chorych leczonych dużymi dawkami z powodu trądu Duże dawki są kancerogenne u gryzoni Brak dowodów działania mutagennego

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>