Związek torbieli jajnika z narządami płciowymi

Wątpliwości rozstrzyga nakłucie próbne jamy otrzewnowej przez tylne sklepienie pochwy (pmetio cam Douglasi).

Wysięk w jamie Douglasa (exsudatum perimetriticum). W wywiadach stwierdza się przebycie sprawy zapalnej. Konsystencja „guza“ jest bardziej zbita, a jego kontury niewyraźne.

– c)Jeśli guz jest średniej wielkości i wyczuwamy go w całości ponad wejściem do miednicy małej, rozpoznanie ma na celu wykazanie, czy ma on związek z narządami płciowymi, czy też wychodzi z jakiegoś innego narządu w jamie otrzewnowej. Guzy jajnikowe wyczuwalne w całości ponad miednicą małą są zawsze uszypuło- wane.

Związek torbieli jajnika z narządami płciowymi stwierdzamy przez uniesienie guza ku górze. Jeśli mamy do czynienia z guzem jajnikowym, przychodzi wówczas do napięcia szypuły, która pociąga za sobą i róg macicy. Napinanie się szypuły można wykazać również przy równoczesnym pociąganiu we wziernikach łyżkowych części pochwowej macicy ku dołowi i podniesieniu guza oburęcznie ku górze.

Nie można zapominać, że torbiele jajnika mają kształt raczej kulisty. Powierzchnia ich jest gładka i równomiernie elastyczna. Czasami możliwe jest stwierdzenie okrągławych guzowatości, które odpowiadają granicom poszczególnych komór torbieli. Twarde części w jej obrębie nasuwają podejrzenie co do szczególnej zawartości jej (kości, zęby, chrząstki). Badanie za pomocą promieni rentgenowskich rozstrzyga wątpliwości w tym względzie i decyduje o ustaleniu rozpoznania (Seidler).

Średniej wielkości torbiel jajnikowa, która wysunęła się już do jamy brzusznej, zajmuje zwykle dolny odcinek lewego lub prawego podbrzusza.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>