Bolesne spółkowanie

Bolesne spółkowanie (dyspareunia) występuje w przypadku tyłozgięcia macicyI stosunkowo rzadko. Może być ono jednak następstwem obniżenia się jajników doi jamy Douglasa.

Mimo że tyłozgięcie macicy jest schorzeniem miejscowym, może ono, zwłaszcza I w związku z towarzyszącymi mu niekiedy powikłaniami, oddziaływać czasem na| samopoczucie i ogólny stan zdrowia kobiety. U osób skłonnych do zaburzeń nerwowych tyłozgięcie może drogą odruchową wywołać, jak wyżej wspomniano, takiel objawy, jak bóle w okolicy żołądka, nudności, bóle głowy itd. Zaburzenia miesiącz-l kowe, jeśli istnieją, również wpływają upośledzająco na stan zdrowia pacjentki.! Nie można się zatem dziwić, że długie trwanie choroby wpływa nieraz w pewnymi stopniu na obniżenie zdolności zarobkowej kobiet, tym bardziej że po pewnymi czasie do tyłozgięcia macicy dołącza się prawie z reguły obniżenie, a nawet wypa-j danie pochwy.

Czas trwania tyłozgięcia wpływa na uwydatnienie się niektórych z wyżej po-1 danych poprzednio objawów klinicznych. W szczególności odnosi się to do uczucia! ciążenia ku dołowi oraz bólów w krzyżu. Przyczyną tego jest przedmiotowe po-| garszanie się stanu chorobowego oraz występowanie w obrębie narządów rodnych! pewnych cierpień wtórnych, które są dowodem czynnościowych zaburzeń tych narządów.

Rozpoznanie. Rozpoznanie tyłozgięcia i tyłopochylenia macicy stawia sięl po badaniu ginekologicznym. Już jednak samo wprowadzenie palców jednej ręki do sklepień pochwy pozwala na stwierdzenie znamiennych dla tego rodzaju prze-| mieszczeń szczegółów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>