Hipotonia jelit

Hipotonia jelit powoduje uporczywe zaparcie, któremu towarzyszy znaczne upośledzenie łaknienia.

Badania pomocnicze służą do oceny stopnia niedoczynności tarczycy oraz kontroli leczenia. Do najważniejszych należą:

– 1. Badanie radiologiczne (omówione powyżej).

– 2. Podstawowa przemiana materii ulega z reguły obniżeniu (przy całkowitym usunięciu tarczycy do 4-0%). Obniżenie to nie jest swoiste dla niedoczynności tarczycy, stwierdza się je także w otyłości, nerczycy i innych.

– 3. Podwyższenie poziomu cholesterolu w krwi dość ważny szczegół diagnostyczny, lecz dopiero po drugim roku życia (w grupie niemowląt z niedoczynnością tarczycy cholesterol często nie jest podwyższony). Hipercholesterolemia występuje także w szeregu innych chorób, jak cukrzyca, nerczyca, choroby wątroby.

– 4. Obniżenie poziomu jodu związanego z białkiem krwi (PBI) poniżej

– 3,5 mg°/o ma bardzo dużą wartość diagnostyczną, jeżeli wiemy, że chory nie pobierał uprzednio żadnych preparatów jodowych.

– 5. Badania za pomocą jodu radioaktywnego służą do zróżnicowania aplazji gruczołu od innych postaci niedoczynności, do różnicowania pierwotnej i wtórnej niewydolności tarczycy. Nie dają one oceny ilościowej funkcji gruczołów.

Badania wymienione w punkcie 4 i 5 wykonuje się w Polsce obecnie tylko w nie-których klinikach.

W przypadkach wątpliwych stosuje się niekiedy próbne leczenie tarczycą. Dodatni efekt terapeutyczny przemawia za niedoczynnością gruczołu.

Leczenie. Dążymy do wyrównania niedoczynności tarczycy przez stałe za-stępcze podawanie hormonu. Ustalenie odpowiedniej dawki dobowej jest trudne ze względu na różną wrażliwość dzieci oraz na opóźnione występowanie efektu leczniczego (po 1—3 tygodniach).

Głównym środkiem terapeutycznym jest suszony gruczoł tarczycy (Glandula Thy- ieoidea sicca).

W Polsce produkuje się Thyreoideum w drażetkach o zawartości -0,-06 mg i -0,2 mg jodu. Większość preparatów zagranicznych podaje zawartość suszonego gruczołu w tabletce. Thyreoideum drażetka a -0,-06 mg jodu = Glandula Thyieoidea sicca -0,-03 g,

Stosując leczenie tarczycą

Jeżeli w ciągu 2—3 tygodni nie uzyska się rezultatu leczniczego, należy dawkę stopniowo zwiększyć. Dawka skuteczna jest zwykle 2—3 razy wyższa od podanej powyżej dawki początkowej.

Stosując leczenie tarczycą zalecamy dietę bogato białkową (twaróg, mięso, ryby).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>