Leczenie niedoczynności tarczycy

We wtórnej niedoczynności tarczycy zaleca się niekiedy TSH. W kretynizmie kojarzymy hormonoterapię z kwasem glutaminowym.

Leczenie niedoczynności tarczycy prowadzimy przy okresowej kontroli podstawowej przemiany materii i poziomu cholesterolu w surowicy, wykonując co pół roku zdjęcia rentgenowskie układu kostnego. Najlepszym wskaźnikiem biochemicznym prawidłowej terapii są pomiary jodu związanego z białkiem w surowicy krwi (przy stosowaniu suszonej tarczycy poziom PBI winien wynosić 4,5—8 mg%). Prawidłowe, od wczesnego dzieciństwa prowadzone leczenie zapewnia należyty rozwój fizyczny. Rokowanie co do rozwoju umysłowego jest we wrodzonej niedoczynności tarczycy mniej pomyślne. Jest ono tym gorsze, im wcześ-niej w życiu płodowym wystąpiła niedoczynność tarczycy i im później rozpoczęto leczenie. Przy nierozpoznaniu w niemowlęctwie atyreozy niedorozwój umysłowy występuje z reguły.

Jeżeli niedoczynność tarczycy wystąpiła po drugim roku życia, nie stwierdza się już niedorozwoju umysłowego, lecz jedynie spadek aktywności psychicznej, który daje się łatwo wyrównać przez podawanie hormonu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>