Lęk przed kobietą

Mechanizm powstawania tego zaburzenia jest łatwy do zrozumienia. W warunkach prawidłowych mężczyzna dąży do stosunku seksualnego z kobietą tylko wówczas, gdy istnieje u niego pożądanie seksualne – a więc celem jest zaspokojenie tego pożądania. Wyobrażenia i pragnienia sterujące zachowaniem i czynnościami mężczyzny ukierunkowane są na cel pożądania. Odpowiednio do tego, na drodze czynności automatyczno- -wegetatywnych zachodzą w organizmie pewne reakcje fizjologiczne następuje przemieszczenie krwi do narządów płciowych, umożliwiające sprawne odbycie stosunku płciowego. Jeśli jednak wyobrażenia mężczyzny nie są ukierunkowane na cel, lecz na przebieg czynności związanych z jego realizacją, wówczas dochodzi do zaburzeń. Zaburzeniu ulega automatyczny przebieg reakcji fizjologicznych, których następstwem są zaburzenia funkcji seksualnych. Podobnie np. akordeonista, który w czasie koncertu zastanawia się nad czynnością i układem swoich palców, powoduje zaburzenia w ich automatycznym funkcjonowaniu (na zasadzie treningu).

O tym, że lęk przed kobietą staje się istotnym mechanizmem leżącym u podłoża wielu zaburzeń seksualnych u mężczyzn, przekonuje nas wiele różnorakich testów badawczych oraz metod leczniczych. Stosuje się np. testy polegające na pokazywaniu mężczyznom z zaburzeniami erekcji fotografii różnych kobiet, spośród których mają wybrać jedną, reprezentującą typ kobiety, z którą chcieliby utrzymywać stosunki płciowe. Większość pacjentów wybiera fotografię przedstawiającą dziecięcy typ urody kobiety, sugerujący jej brak doświadczenia seksualnego (a zatem i brak wymagań). Natomiast odrzucają oni fotografie przedstawiające kobiety doświadczone, w wyzywających pozach (a zatem sugerujące oczekiwania i wymagania pod adresem mężczyzny).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>