Ograniczenie wysiłku kończyny dotkniętej urazem

W czasie stosowania z.p.m.m.cz. u chorych nie wykonywano innych zabiegów, nie przyjmowali oni żadnych leków ani też nie stosowali maści używanych w leczeniu urazów sportowych. Zalecano tylko ograniczenie wysiłku kończyny dotkniętej urazem. Do oceny wyników przyjęto skalę czterostopniową, a mianowicie:

– całkowite ustąpienie dolegliwości bólowych z pełną sprawnością ruchową,

– zmniejszenie dolegliwości bólowych z utrzymującym się ograniczeniem sprawności ruchowej,

– brak poprawy w zakresie dolegliwości bólowych i sprawności ruchowej,

– pogorszenie.

Dokonano również ważnej ze względów praktycznych obserwacji, że po pierwszym i drugim zabiegu z.p.m.m.cz. występuje nasilenie dolegliwości bólowych oraz zwiększenie upośledzenia sprawności ruchowej, które to objawy ustąpiły całkowicie w wyniku stosowania dalszych zabiegów.

Omawiany efekt leczniczy uzyskano po stosunkowo krótikmi czasie stosowania zabiegów. Średnia liczba zabiegów p.m.m.cz. wykonywanych u chorych wynosiła w ocenianej grupie średnio 6,21 + 1,18. Dodać należy, że w czasie do trzech miesięcy od zakończenia leczenia z.p.m.m.cz., nikt spośród chorych, u których uzyskano korzystny wynik leczenia nie zgłosił się z nawrotem dolegliwości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>