Okres wylęgania choroby RÓŻA

Okres wylęgania choroby, na ogół trudny do oznaczenia, trwa od kilku godzin do kilku dni, przeciętnie 1—3 dni.

Obraz kliniczny choroby zaczyna się nagle dreszczami, wysoką gorączką i typowymi zmianami na sikorze. Gorączka ma charakter ciągły i w przypadkach nie leczonych trwa 8—14 dni, po czym spada krytycznie lub powoli. W nawrotach gorączka jest niższa i trwa krócej, w róży wędrującej może trwać przez kilka tygodni, u wyniszczonych może jej nie być. W miejscu wtargnięcia zarazka w skórze lub błonie śluzowej pojawia się nacieczenie. Skóra nad tym jest zaczerwieniona, wzniesiona nad poziom, a brzegi zaczerwienienia wyraźnie odgraniczone. Miejsce to piecze i swędzi, a w miarę zwiększania się napięcia skóry boli. Spostrzegamy to głównie na tych odcinkach skóry, które są bardziej napięte. Natomiast w miejscach, w których jest dużo wiotkiej tkanki podskórnej, dochodzi zwykle do bardzo dużych obrzęków. Najbliższe węzły chłonne ulegają powiększeniu, są bolesne na ucisk. W krwi stwierdzamy wysoką leukocytozę obojętnochłonną z przesunięciem obrazu leukocytów w lewo. Szybkość opadania krwinek czerwonych jest przyspieszona. U około 5-0% chorych pojawia się białkomocz. W razie małej odporności organizmu i dużej zjadliwości zarazka nacie- czenia w skórze mogą się szerzyć. Zmiany te posuwają się na obwodzie, a zmniejszają w odcinkach środkowych, gdzie obrzęk maleje, skóra łuszczy się. Mówimy wtedy o .róży wędrującej (erysipelas migrans). kujemy śródslcórnie w ilości -0,1—-0,2 ml w miejscu objętym wysypką, w przypadku płonicy po kilkunastu godzinach (1-0—14 godzin) wysypka ginie w tym miejscu na przestrzeni kręgu o średnicy kilku centymetrów. Również dla celów rozpoznawczych może być użyty odczyn Dicków, jednakże należy go wówczas wykonywać w różnych okresach choroby.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>