Rozpoznanie i rokowanie zatrucia ciążowego

Obecnie wiemy, że w czasie ciąży zachodzi wymiana produktów przemiany materii pomiędzy płodem a matką. Pewne produkty prze-miany płodu, wydalane przez łożysko, są zawsze dla matki trujące, jednak w warunkach prawidłowych są one we krwi matki zobojętniane, lub dostatecznie szybko wydalane. Jeżeli nastąpi zmniejszenie zdolności unieszkodliwiania lub wydalania tych produktów przez ustrój matki, wtedy odbija się to szkodliwie na ustroju matki i to w różnym stopniu dla poszczególnych narządów lub ich układów. W pewnych przypadkach atakowane są silniej nerki, w innych wąitroba lub na-rządy miąższowe, układ naczyniowy z całym dodatkowyim zespołem obrzęków i tętniczym podniesieniem ciśnienia oraz układ nerwowy. Czy zmiany te są wywołane bezpośrednio przez gruczoły dokrewne, w tej chwili nie możemy odpowiedzieć. Musimy jeszcze, dodać na korzyść ostatniej hipotezy, że po usunięciu jaja drogą naturalnego porodu, czy też drogą operacyjną, objawy zatrucia znikają.

Rozpoznanie i rokowanie zatrucia ciążowego- nastręcza niejedno-krotnie większe trudności i to głównie w przypadkach innych schorzeń nerek w czasie ciąży!, tak że jako zasadę rozpoznania stanu przed- rzucawkowego uważamy bardzo uporczywe utrzymywanie się objawów wraz z podniesionym ciśnieniem tętniczym, pomimo leczenia sto-sowanego w tych przypadkach. Trudną do różnicowania z. powodu cierpienia nerek jest, mocznica, aczkolwiek napady przychodzą stop-niowo, białka w moczu jest mniej i nie występuje przesunięcie obrazu Ametha (na lewo). Już mniejsze trudności przedstawia różnicowanie między rzucawką a ostrym zanikiem wątroby1, padaczką, zatruciem ołowiem, udarem mózgu i histerią.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>