Zaburzenia jajników należące do grupy drugiej

Jeśli zaburzenie dotyczy obu stron, macica może być nawet prawidłowego kształtu, a tylko w jej jamie napotykamy nieprawidłowości.

Jeśli natomiast wyłącznie jedna strona jest rozwinięta, może się to zaznaczyć nie tylko w różnicach kształtu macicy, ale – zależnie od mniejszego lub większego wzrostu połowy prawidłowo rozwiniętej – mogą występować i pewne objawy kliniczne tego rodzaju upośledzenia. Nie jest to jednak regułą.

W razie zupełnego zaniku lub niedrożności nierozwiniętej połowy druga połowa sprawuje zazwyczaj prawidłowe czynności. Inaczej jednak dzieje się, jeśli w obrębie górnej części nierozwiniętej połowy macicy wytworzyło się światło, a dolna część pozostała lita. W przypadku zachowanej czynności jajników w świetle nierozwiniętej połowy narządu może się wówczas gromadzić krew miesięczna i wydzielina i mogą wytworzyć się guzy, które sięgają nieraz dużych rozmiarów. Ściana upośledzonej połowy narządu może ulec w takich przypadkach przerostowi, gdyż stara się usunąć nagromadzoną w jej świetle zawartość. Jeśli nie wytworzy się jakaś łączność między nagromadzoną w upośledzonej połowic macicy krwią a światłem macicy lub pochwy i światem zewnętrznym, skurcze macicy mogą wypchnąć krew do jajowrodu i do jamy brzusznej. Tego rodzaju stany chorobowe powodują silne bóle w okresie odpowiadającym miesiączce.

Istotne niebezpieczeństwo, jakie grozi w tego rodzaju przypadkach, polega na możliwości przedostania się bakteryj chorobotwórczych do nagromadzonej krwi i na powstaniu zakażenia, które może być baidzo niebezpieczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>