Duże znaczenie diagnostyczne TARCZYCY

Objawy ze strony układu krążenia (częstoskurcz, szmery czynnościowe, wzmożenie ciśnienia skurczowego) występują wcześnie, lecz dzieci młodsze rzadko uświadamiają sobie bicie serca czy duszność. Częstoskurcz przy nadczynności tarczycy utrzymuje się w czasie snu (co różnicuje go od częstoskurczu w nerwicy wegetatywnej).

Duże znaczenie diagnostyczne u dzieci starszych ma wzmożenie podstawowej przemiany materii nie wolno jednak nigdy opierać się na jednorazowym badaniu. Charakterystyczne jest wzmożone wydzielanie kreatyny w stosunku do kreatyniny (podobnie jak w zwyrodnieniach mięśni). Cholesterol jest zwykle obniżony. Typowe są zmiany elektrokardiograficzne, wysoki poziom jodu związanego z białkiem surowicy krwi (powyżej 8 mg%), wzmożone wychwytywanie jodu przez tarczycę.

W różnicowaniu należy uwzględnić wole proste (brak objawów nadczynności), nerwicę wegetatywną. Leczenie omówione jest w podręcznikach chorób wewnętrznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>