Duże znaczenie diagnostyczne TARCZYCY

Objawy ze strony układu krążenia (częstoskurcz, szmery czynnościowe, wzmożenie ciśnienia skurczowego) występują wcześnie, lecz dzieci młodsze rzadko uświadamiają sobie bicie serca czy duszność. Częstoskurcz przy nadczynności tarczycy utrzymuje się w czasie snu (co różnicuje go od częstoskurczu w nerwicy wegetatywnej).

Read More

Diphthsria vul vae

Schorzenie to, bardzo rzadkie w obrębie części rodnych, może wystąpić jako powikłanie uprzednio już istniejącej błonicy gardła. Rozpoznanie polega na wykazaniu w rozmazach pobranej wydzieliny maczugowca Lö.Tlera. Przebieg schorzenia jest nietypowy i polega na wystąpieniu obrzęku, zaczerwienieniu, zasinieniu sromu oraz na obfitym śluzowym wycieku. Gruczoły pachwinowe są zwykle powiększone. Rokowanie w wypadku wczesnego rozpoznania jest pomyślne. Nie można jednak zapominać, że pozostałością po owrzodzeniach tego rodzaju są czasem blizny oraz zrosty.

Read More

Czego objawem jest brak miesiączki?

Z chwilą kiedy zabraknie ciał rujopędnych, błona śluzowa macicy – przejściowo nazbyt przerosła jak na jej właściwe w tym wieku potrzeby – niszczeje i rozpada się krwawiąc. To samo podłoże etiologiczne ma spostrzegane niekiedy powiększenie się macicy w pierwszych trzech tygodniach życia nowonarodzonej dziewczynki.

Opóźnienie się pierwszej miesiączki nawet do trzydziestego roku życia, świadczące o niedostatecznej czynności gruczołów płciowych, łączy się zwykle z niedostatecznym wykształceniem się cech płciowych. Powodem upośledzenia czynności dokrewnych jajników mogą być długotrwałe i osłabiające cały ustrój choroby. Czasami jednak brak miesiączki jest jedynym objawem niepokojącym u zupełnie dobrze rozwiniętej i prawidłowo zbudowanej kobiety. I cłiociaż ...

Read More

Bóle w jamie brzusznej

Celem wywiadów powinno być przede wszystkim stwierdzenie umiejscowienia bólów. Niestety, odpowiedzi i informacje chorych są najczęściej niewystarczające i uzupełniają je dopiero dodatkowe wyjaśnienia podczas badania przedmiotowego, a więc wykazanie, czy np. ucisk na pewne miejsca wywołuje wzmożenie bólu, czy też nie. Bóle w okolicy linii środkowej, poniżej pępka, przemawiają w pewnej mierze za schorzeniem macicy lub pęcherza, a także jelit, rzadziej powłok brzusznych (ropnie) i spojenia łonowego. Nie można zapominać o możliwości istnienia przepukliny pępkowej w linii białej lub w bliźnie pooperacyjnej. Bóle w podbrzuszu lewym i prawym są o wiele trudniejsze do wyjaśnienia. Przede wszystkim należy stwierdzić, czy występują one po jednej, czy też po obu stronach podbrzusza. Bóle umiejscowione tylko po stronie prawej mogą być spowodowane, niezależnie od schorzenia narządów rodnych, zapaleniem wyrostka robaczkowego. Pewne znaczenie w rozpoznaniu tego zapalenia, a więc i wyłączenia schorzenia kobiecych narządów rodnych, ma stwierdzenie znamiennych punktów uciskowych (MacBumey, Lanz) lub charakterystycznych objawów (Rovsing, Blumberg). Ale i w tych przypadkach wątpliwości rozproszyć może dopiero oburęczne badanie przez pochwę, gdyż różne schorzenia kobiecych narządów rodnych dają podobne obrazy kliniczne. Nie można też zapominać, że zapalenie wyrostka robaczkowego może występować czasami obok schorzeń wewnętrznych narządów rodnych kobiety.

Read More

Program opracowany przez P. Mandića

Ten tryb wyprowadzenia norm moralnych z doktryny filozoficznej wcześniej przyjętej nie odbiega w swej istocie od analiz etycznych i propozycji moralnych czynionych wychowaniu seksualnemu przez rzeczników religii. Oni także oceniają fakty i zjawiska seksualne z punktu widzenia wcześniej przyjętej filozofii i etyki (katolicyzmu) i starają się, aby normy przez nich formułowane nie były z tą doktryną sprzeczne. Obiektywizm każe przyznać, że i tutaj w praktyce jest możliwa ogromna różnorodność opinii i postaw (od najbardziej tradycyjnych do bardzo postępowych), choć oczywiście zawsze jest na nich wyraźne piętno doktryny, w której łonie i w imię której taki czy inny kształt etyki seksualnej się proponuje.

Read More

BEZPOŚREDNIE ZESPOŁY NEFROTOKSYCZNE – KONTYNUACJA

Choroba przebiega w postaci ostrej niewydolności nerek. Same nerki są duże, obrzmiałe, w ich tkance śródmiąższowej stwierdza się obrzęk, nacieki komórkowe z limfocytów, plazmocytów, eozynofilów. Mogą tworzyć się ponadto ziarniniaki z komórek olbrzymich, zwłaszcza w przypadkach wywołanych metycyliną i sulfonamidami. Nabłonek cewkowy ulega martwicy. Badanie immunologiczne może wykazać odkładanie się przeciwciał wzdłuż błony podstawnej cewek nerkowych. Podobne zmiany mogą również występować nie na tle nadwrażliwości, lecz wskutek bezpośredniego toksycznego działania leku.

Read More

NAJCZĘSTSZE MOTYWY UŻYWANIA LEKÓW

Motywy używania mogą bowiem być świadome lub podświadome i różnić się u tego samego osobnika w czasie. W znacznym stopniu na charakter zespołu motywów wpływa wiek. Częste motywy to:

Read More

Wskaźniku umieralności Dzieci na GRUŹLIę

-0 wskaźniku umieralności z gruźlicy decydują zasadniczo 2 składowe:

– 1) umieralność podstawowa, czyli umieralność ludzi pozostających w dobrych warunkach materialnych, i 2) umieralność dodatkowa, powodowana złymi warunkami ekonomicznymi. W krajach gospodarczo zaniedbanych wskaźnik umieralności z powodu gruźlicy jest wysoki. W miarę poprawy stanu ekonomicznego wskaźnik ten opada do punktu krytycznego, poniżej którego nie schodzi przy dalszym podnoszeniu stopy życiowej społeczeństwa. Dalsze obniżenie wskaźnika stało się możliwe z chwilą wprowadzenia nowych form walki z gruźlicą pod postacią masowych szczepień BCG oraz leczenia chemoterapeutycznego i antybiotykami.

Zajm...

Read More

Rehabilitacja Warszawa – najlepsza pomoc w regionie

Rehabilitacja w Warszawie to najlepsza pomoc w regionie.

Zwykle pomocy szukamy tam, gdzie mieszkamy lub jak tylko się da najbliżej naszego miejsca zamieszkania. Nie zawsze jest to jednak dobre rozwiązanie. Jeśli mieszkacie na przykład w województwie mazowieckim, to znalezienie specjalisty od rehabilitacji nie jest zbyt trudnym zadaniem, ponieważ wystarczy się zgłosić do rehabilitacja Warszawa. Co innego jednak, jeśli ktoś, kto chce skorzystać z pomocy rehabilitacja Warszawa mieszka daleko od tego miasta. We wszystkich przypadkach powinno się dążyć do spotkania z najlepszymi specjalistami, w tym wypadku właśnie z rehabilitacja Warszawa...

Read More

Rehabilitacja rwy kulszowej Warszawa – rozwiązanie problemu bólu

Rehabilitacja rwy kulszowej w Warszawie to rozwiązanie problemu bólu.

Każdy człowiek ma inne podejście do zagadnienia bólu i inne spostrzeżenia z nim związane, a także inaczej wytyczone granice bólu. Dla wszystkich jednak ból korzonków jest jednym z najgorszych, jakie odczuwają. Osobiście przekonana jestem o skuteczności rehabilitacja rwy kulszowej Warszawa na ten właśnie uporczywy i nieraz nawet paraliżujący ból, z którym mało kto, a nawet pokuszę się o stwierdzenie, że nikt nie jest w stanie sobie poradzić samodzielnie. Skoro rehabilitacja rwy kulszowej Warszawa jest najlepszym rozwiązaniem na ten właśnie ból to uważam, że wszyscy powinni się właśnie o tym dowiedzieć i każdy powinien spróbować dać sobie pomóc właśnie za pomocą

rehabilitacja...

Read More

Rehabilitacja Bielsko-Biała – konieczne działania

Rehabilitacja w Bielsku-Białej to konieczne działania.

W trudnych przypadkach konieczna jest najlepsza, specjalistyczna pomoc profesjonalistów, których można znaleźć jedynie w rehabilitacja Bielsko-Biała. Jestem przekonana co do swojego zdania, ponieważ nie tylko jest to moja opinia i nie tylko w moich oczach rehabilitacja Bielsko-Biała ma tak takie wysokie noty. Ich praca charakteryzuje się przede wszystkim wysokim poziomem, a można rzec, że i najwyższym poziomem obsługi klienta – pacjenta, dbają nie tylko o jego zdrowie fizyczne, ale również o dobre samopoczucie oraz dobre nastawienie emocjonalne oraz psychiczne, które według

rehabilitacja Bielsko-Biała

jest tak samo, a czasem nawet ważniejsze niż samo zdrowie fizyczne...

Read More