Category Radzimy

Poród jest dalszym ciągiem przemian ciążowych

W poprzednich rozdziałach zapoznaliśmy się z budową i układem warstw mięsnych macicy. W cżasie ciąży warstwy te zostają tak przegrupowane, że w czasie porodu tworzą dwie części macicy, czynną nej części macicy nie tylko zostają rozciągnięte włókna mięsne warstwy zewnętrznej, lecz i średniej, a tym samym i włókna sięgające do ujścia zewnętrznego-. A zatem stale wzrastająca prężność jaja, nie tylko unosi dno ku górze, lecz rozciąga dolną część macicy i zwieracze obu ujść. Dlatego około 34—36 tygodnia ciąży możemy obserwować rozwieranie się ujścia wewnętrznego, a tuż przed porodem i zewnętrznego...

Read More

Ograniczenie wysiłku kończyny dotkniętej urazem

W czasie stosowania z.p.m.m.cz. u chorych nie wykonywano innych zabiegów, nie przyjmowali oni żadnych leków ani też nie stosowali maści używanych w leczeniu urazów sportowych. Zalecano tylko ograniczenie wysiłku kończyny dotkniętej urazem. Do oceny wyników przyjęto skalę czterostopniową, a mianowicie:

Read More

Mięśnie dna miednicy

Trudno wyobrazić sobie, aby w razie niedowładu któregoś z nich drugi mógł podołać zdwojonej pracy, gdyż chodzi nie tylko o przeciwdziałanie ciężarowi narządów płciowych, ale i o stawienie oporu tłoczni brzusznej. W-każdym jednak razie mięśnie dźwigacze odbytu mogą przez czas dłuższy obejść się bez układu powięziowego (pasmowatych zagęszczeń tkanki łącznej miedniczej) i więzadłowego niż te układy bez nich.

W myśl tych przesłanek zupełnie słuszne wydaje się zapatrywanie Rosnera, który, wbrew twierdzeniom Martina, Halbana i Tandlera, utrzymywał zupełnie zdecydowanie że:

Równoczesne upośledzenie (niedomoga) zarówno układu więzadłowo-po- więziowego, jak i mięśni dna miednicy, głównie zaś dźwiga czy odbytu, wiedzie wcześniej lub później do przemieszczenia narządów płciowych.

Read More

Masaż i maseczka kosmetyczna

Jeśli w uzdrowisku bądź sanatorium, gdzie pani przebywa, nie widzi pani absolutnie nikogo, kim by się pani chciała nawet przez chwilę zainteresować, to zanim jeszcze zdecyduje się pani przerwać kurację i wrócić do domu, proszę spróbować zaproponować lekarzowi, aby przepisał pani masaż, mówiąc mu, że kiedyś, przed laty, zrobiło to pani bardzo dobrze. Jeśli lekarz nie widzi przeciwskazań, to na pewno przepisze pani masaż nie będzie to prawdopodobnie to, co zdolne byłoby wyrwać panią z depresji, niemniej na pewno uda się pani zeszczupleć, co może mieć pewien wpływ na trafienie w przyszłości przez panią na bardziej udany turnus.

Read More

Eksperymentalne badania erekcji w czasie snu

Johnson i Kitching (1968) zastosowali własną metodę fallografii. Używali oni otwartego pierścienia ze specjalnego stopu, który przy zmianie średnicy prącia poddawał się odkształceniu pod wpływem ciśnienia na wewnątrzną jego powierzchnię. Wskutek tego dochodziło do wytwarzania się oporu pierścienia, a powstające przy tym napięcie na krzywiźnie pierścienia mogło być mierzone za pomocą odpowiedniego przyrządu pomiarowego. Pierścień o średnicy około 24 mm zrobiony był z płaskiej elastycznej stali jego szerokość wynosiła 9 mm, a grubość 0,075 mm. Sporządzono go w ten sposób, by nie został w czasie użycia trwale odkształcony. Nacisk wywierany przez pierścień na prącie był niewielki, nawet przy dużej jego średnicy.

Read More

Duże znaczenie diagnostyczne TARCZYCY

Objawy ze strony układu krążenia (częstoskurcz, szmery czynnościowe, wzmożenie ciśnienia skurczowego) występują wcześnie, lecz dzieci młodsze rzadko uświadamiają sobie bicie serca czy duszność. Częstoskurcz przy nadczynności tarczycy utrzymuje się w czasie snu (co różnicuje go od częstoskurczu w nerwicy wegetatywnej).

Read More

Diphthsria vul vae

Schorzenie to, bardzo rzadkie w obrębie części rodnych, może wystąpić jako powikłanie uprzednio już istniejącej błonicy gardła. Rozpoznanie polega na wykazaniu w rozmazach pobranej wydzieliny maczugowca Lö.Tlera. Przebieg schorzenia jest nietypowy i polega na wystąpieniu obrzęku, zaczerwienieniu, zasinieniu sromu oraz na obfitym śluzowym wycieku. Gruczoły pachwinowe są zwykle powiększone. Rokowanie w wypadku wczesnego rozpoznania jest pomyślne. Nie można jednak zapominać, że pozostałością po owrzodzeniach tego rodzaju są czasem blizny oraz zrosty.

Read More

Czego objawem jest brak miesiączki?

Z chwilą kiedy zabraknie ciał rujopędnych, błona śluzowa macicy – przejściowo nazbyt przerosła jak na jej właściwe w tym wieku potrzeby – niszczeje i rozpada się krwawiąc. To samo podłoże etiologiczne ma spostrzegane niekiedy powiększenie się macicy w pierwszych trzech tygodniach życia nowonarodzonej dziewczynki.

Opóźnienie się pierwszej miesiączki nawet do trzydziestego roku życia, świadczące o niedostatecznej czynności gruczołów płciowych, łączy się zwykle z niedostatecznym wykształceniem się cech płciowych. Powodem upośledzenia czynności dokrewnych jajników mogą być długotrwałe i osłabiające cały ustrój choroby. Czasami jednak brak miesiączki jest jedynym objawem niepokojącym u zupełnie dobrze rozwiniętej i prawidłowo zbudowanej kobiety. I cłiociaż ...

Read More

Bóle w jamie brzusznej

Celem wywiadów powinno być przede wszystkim stwierdzenie umiejscowienia bólów. Niestety, odpowiedzi i informacje chorych są najczęściej niewystarczające i uzupełniają je dopiero dodatkowe wyjaśnienia podczas badania przedmiotowego, a więc wykazanie, czy np. ucisk na pewne miejsca wywołuje wzmożenie bólu, czy też nie. Bóle w okolicy linii środkowej, poniżej pępka, przemawiają w pewnej mierze za schorzeniem macicy lub pęcherza, a także jelit, rzadziej powłok brzusznych (ropnie) i spojenia łonowego. Nie można zapominać o możliwości istnienia przepukliny pępkowej w linii białej lub w bliźnie pooperacyjnej. Bóle w podbrzuszu lewym i prawym są o wiele trudniejsze do wyjaśnienia. Przede wszystkim należy stwierdzić, czy występują one po jednej, czy też po obu stronach podbrzusza. Bóle umiejscowione tylko po stronie prawej mogą być spowodowane, niezależnie od schorzenia narządów rodnych, zapaleniem wyrostka robaczkowego. Pewne znaczenie w rozpoznaniu tego zapalenia, a więc i wyłączenia schorzenia kobiecych narządów rodnych, ma stwierdzenie znamiennych punktów uciskowych (MacBumey, Lanz) lub charakterystycznych objawów (Rovsing, Blumberg). Ale i w tych przypadkach wątpliwości rozproszyć może dopiero oburęczne badanie przez pochwę, gdyż różne schorzenia kobiecych narządów rodnych dają podobne obrazy kliniczne. Nie można też zapominać, że zapalenie wyrostka robaczkowego może występować czasami obok schorzeń wewnętrznych narządów rodnych kobiety.

Read More

Program opracowany przez P. Mandića

Ten tryb wyprowadzenia norm moralnych z doktryny filozoficznej wcześniej przyjętej nie odbiega w swej istocie od analiz etycznych i propozycji moralnych czynionych wychowaniu seksualnemu przez rzeczników religii. Oni także oceniają fakty i zjawiska seksualne z punktu widzenia wcześniej przyjętej filozofii i etyki (katolicyzmu) i starają się, aby normy przez nich formułowane nie były z tą doktryną sprzeczne. Obiektywizm każe przyznać, że i tutaj w praktyce jest możliwa ogromna różnorodność opinii i postaw (od najbardziej tradycyjnych do bardzo postępowych), choć oczywiście zawsze jest na nich wyraźne piętno doktryny, w której łonie i w imię której taki czy inny kształt etyki seksualnej się proponuje.

Read More

Leczenie macicy

Ogólnie biorąc leczenie wypadania części rodnych przez zakładanie krążków może dać dobre wyniki tylko wówczas, gdy wypadanie i obniżenie dotyczy tkanek leżących ponad szczeliną płciową, krążek zakłada się bowiem w ten sposób, aby opierał się o brzegi tej mięśniowej szczeliny. Dlatego bezcelowe jest stosowanie krążków, jeśli wypada dolna część tylnej ściany pochwy. Ale i w tych przypadkach wypadania przedniej ściany pochwy krążek nie może zapobiec pojawianiu się jej w szparze sromowej podczas parcia. W przypadkach, w których wypadnięta macica tworzy wraz z pochwą guz przed szparą sromową, a więc w których pochwa jest szeroka, stosuje się powszechnie krążki w kształcie pierścienia (Mayera) lub talerzyka (Prochownika). Dobór krążka nie jest rzeczą łatwą.

Read More